Turquality Danışmanlığı

Pazar ve Müşteri Yönetimi

Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Segmentasyon Yönetimi

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı

Analitik Stok Yönetimi ve Sayım

Stratejik Pazar Araştırmaları

Proje Yönetimi Danışmanlığı

SAP Uygulama Danışmanlığı

EĞİTİM HİZMETLERİ

Excel Business Eğitimi
Power Point Professional
MS Visio Eğitimi
MS Project Eğitimi

Stratejik Pazarlama Mikro MBA Eğitimi
Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi
Stratejik Süreç Yönetimi Eğitimi
PMI Proje Yönetimi Eğitimi