Sunuma başlarken yapılması gereken hazırlıklar, sunum sırasında beden dili kullanımı ve katılımcıların dikkatini üzerine toplama teknikleri öğretilmektedir.

Eğitim Süresi: 14 SaatIBCG Stratejik Danışmanlık Hizmetleri

İçerik:
• Sunum Tasarımı
• Bilgilerin Düzenlenmesi
• Renklerin Kullanımı
• Slayt ve Grafik Kullanımı
• Görsel Materyallerin Kullanımı
• Sunum Esnasındaki Sergilenmesi Gereken Stil
• Sunumun Amacı Nedir?
• Söylenecekler Amaca Uygun Nasıl Aktarılır?presentation
• Sunumun Etkili Silahları
• Sunumun Öğeleri
• SunucuKatılımcılarOrtamİçerik
• Sahneye Koymak
• Kişisel İmaj Öğeleri
• Etkin Sunumlarda Kişisel İmaj
• Etkin Konuşma
• Beden Dili
• Görsel Araç ve Malzemelerin Kullanımı
• “Zor” Dinleyicilerle Başa Çıkma
• Sunumun Hazırlığı ve Planlaması
• Kişinin İstediği Algıyı Yaratması için Araçlar
• Katılımcının İlgisini Sürekli Kılmak
• Kişisel Tarzı Yaratmak
• Bireysel Değerlendirmeler