ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

 

Zamanı Etkin Etkin Zaman Yönetimi Eğitimi_IBCGKullanmalıyız Çünkü;

Zaman; Yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi depolanması, satın alınması mümkün olmayan bir kaynaktır. Yapılacak her iş için bir zaman  gereklidir

AMAÇ:

Zamanın bize verilmiş en önemli nimetlerden biri olduğunun farkındalığı.   Zaman yönetimi    konusunda olumlu tutum gelişitirme adına neler yapılabileceği, zamanın kontrol altına aldığımızda neler yapılabileceğinin anlaşılması.

İÇERİK:

 • Zamanın önemi
 • Zaman ve biz kavramıIBCG Edu
 • Kişisel vizyon,misyon ve hedefler
 • Zamanı nerelere harcamalıyız
 • Öncelikerimiz
 • Zaman hırsızları
 • Zaman envanteri
 • Zaman kullanımı tutumumuzu ölçelim
 • Planlama
 • Ajanda kullanımı
 • Ertelemelerimiz
 • Zamanı etkin kullanma Metodları

FORMLAR:

 • İş Planı Tablosu
 • Günlük Zaman Harcama Tablosu