Genel Finans Eğitimi 2

  • Eğitimin Amacı : Temel ekonomi kavramları aktarılarak, temel iktisadi tanımlar ile arz, talep dengesi kavranacaktır. Ekonomik politika uygulamalarının pratik hayatımıza etkilerinin daha etkin algılanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte siyasi ve ekonomik parametrelerin ışığında Türkiye ekonomisini daha iyi yorumlanması sağlanacaktır.
  • Kimler Katılmalı ? : Sermaye Piyasası Lisanslama ve Eğitim Kuruluşlarının düzenlediği sınavlara katılmak isteyenler, yöneticilik ve mesleki yeterlilik sınavlarına hazırlananlar ile şirketlerin yöneticileri ve yönetici adayları.
  • İçerik:
  • Temel Ekonomik Kavramlar
  • Arz ve Talep Analizi
  • Para Ve Maliye Politikaları
  • Kamu Dengesi ve Bütçe
  • Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
  • Makro Ekonomik Göstergeler ve Grafiksel Yorumları