• Eğitimin Amacı : Kişilerin kendi yaşamlarının kontrolünü ellerine alıp, hedefledikleri yaşama ulaşmalarını amaçlayan bir çalışmadır.
  • Kimler Katılmalı ? : Kişisel gelişime önem veren, iş hayatında planlı ve programlı bir şekilde gelişim gösterebilmeyi amaçlamış herkes.
  • İçerik :Kişisel Strateji Yönetimi ve Geleceği Planlamak 1
  • Yaşam Çarkı
  • Hedef Çalışması
  • Vizyon-Misyon Oluşturma
  • Kişisel Değerleri Belirleme
  • Bireysel Swot Analizi
  • Zaman Yönetimi