• Human resourcesEğitimin Amacı : İnsan Kaynakları Eğitimi, İnsan kaynakları yönetiminin temel alanlarından başlayarak şirket yönetimindeki önemli rolünün kavranması için teori ve pratiği aynı anda veren bir şekilde dizayn edilmiştir. Katılımcıların bu programla İK sistemlerinin detaylarını öğrenip sistem kurma becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.
  • Kimler Katılmalı ? : İK alanında kariyer yapmak isteyenler, insan kaynaklarına ilgi duyanlar ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler, personel yöneticiliğinden insan kaynakları yöneticiliğine geçiş yapmak isteyenler, şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışmış veya çalışan ve yetkinlik bazlı insan kaynakları konusunda gelişim göstermek isteyen ik uzman ve yöneticileri, şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.
  • İçerik :
  • Çalışan Memnuniyeti Ölçümü
  • İş İlişkisinin Sonlanması ve Fesh Sürecinin Yönetilmesi
  • İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
  • Kurum Kültürünün Belirlenmesi
  • Öneri Değerlendirme Sistemi
  • Değerlere Dayalı Performans Yönetim Sistemi
  • Bordro Uygulamaları