• Eğitimin Amacı : Kurumun misyonu ve vizyonu doğrultusunda hedeflerini gerçekleştirebilmesi için,motivasyonu yüksek çalışan ve yönetici davranışları gerçekleştirmek, çalışan beklentilerini belirlemek, bütün bunlar ışığında kullanılabilecek yöntem ve teknikleri sunarak motivasyonu artırmak yoluyla, iş doyumu, iş verimi ve üstün hizmet sağlamak.
  • Kimler Katılmalı ? : Şirketlerin bütün çalışanlarını kapsayan bir eğitimdir.
  • İçerik :motivasyon 1
  • Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
  • İç ve Dış Faktörler
  • Takım Arkadaşlığı Kavramı
  • Çalışan Beklentilerinin Belirlenmesi
  • Motivasyon ile ilgili Temel Kavramlar
  • Motivasyon – Stres İlişkisi
  • Motivasyon – Performans İlişkisi
  • Motive Etme Yöntemleri