IBCG_Visio Eğitimleri Tanım: Microsoft Office Visio çizim ve diyagram oluşturma yazılımıdır. Bu eğitim ile anlaşılması güç, karmaşık metin ve tablolardan bilgiyi kolayca okunabilecek diyagramlar oluşturulabilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede işletme genelinde kurumsal sistemler, kaynaklar ve süreçlerle ilgili bilgileri anlamak, bu bilgilere göre hareket etmek ve bunları paylaşmak için Office Visio da bulunan çok çeşitli diyagramlar kullanılabilecektir.

Eğitim Süresi: 14 Saat

İçerik:IBCG_Visio Çizimleri

• Visio 2013 Temelleri
• Yeni Özellikler
• Çizimlerle Çalışmak
• Çizim Tipini Belirleme
• Çizim Oluşturma
• Çizim Biçimlendirme
• Sayfaları Ayarlama ve Biçimlendirme
• Çizimleri Paylaştırma
• Visio 2013 Özelleştirme