Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Temelli) : İş hayatının hızla gelişen ortamında projelerin uygun araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve bu sayede zaman ve maliyetlerin istenilen kalite kriterlerine uygun olarak yönepm2triangletilmesi giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Proje Yönetimi Eğitimi; bilgi ve becerilerinin kullanılması, projelerin başarı şansını artırmaktadır. Bu da Proje Yönetiminin giderek daha fazla kabul görmesini sağlamaktadır.
Proje Yönetimi Eğitimi , PMI (Proje Yönetimi Enstitüsü) yaklaşımı temel alınarak proje yönetimi süreçlerinin ve bilgi alanlarının katılanlara aktarıldığı bir programdır.
PMI yaklaşımında Başlatma, Planlama, Yürütme, Kontrol/İzleme ve Kapatma süreçleri ele alınacak ve bu süreçlerle birlikte Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik bilgi alanlarının proje içerisinde nasıl ve ne zaman uygulandığı aktarılacaktır.
Projeler Kapsam, Zaman ve Maliyet olmak üzere 3 ayaktan oluşan saç ayağı üzerinde dururlar. Bu saç ayaklarınıPMI Formatlı Proje Yönetimin doğru şekilde planlanması ve yürütülmesi de kaliteyi oluşturur. Yani bu 4 faktör birbiri ile doğrudan ilişkilidir ve herhangi birisindeki değişiklik en az bir tanesini etkiler. Bu eğitimde bu ilişkiler ele alınacaktır. Bir proje en doğru şekilde nasıl yönetilir metodolojik olarak, PMI araç ve teknikleri kullanılarak, işlenecektir.

Proje Yönetimi Eğitimi Kazandırdıkları
Proje Yönetimi Eğitimi amacı; uluslararası kabul görmüş PMI metodolojisi ile proje yönetimi süreçlerini (Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapatma) ve bu süreçler içerisinde Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, İletişim, Risk ve Tedarik yönetimlerinin nasıl yapılacağını ve bu süreçlerin birbiri ile nasıl entegre edileceğini katılımcılarına aktarmaktır.
Proje Yönetimi Eğitimi sonunda; , projenin hedeflerine uygun olarak planlama yapmanın önemi öğrenilir.
Kapsam, zaman ve maliyet temel çizgileri içerisinde projeyi nasıl yönetileceği ve bu kavramların önemi öğrenilir.
Proje için gerekli kaynakların nasıl belirleneceği, kaynakların nasıl yönetileceği ve kaynaklar arası çatışmaların nasıl çözümleneceği, kaynaklarla birlikte proje maliyetlerini kontrol etmek öğrenilir.Proje Yönetim Danışmanlığı
Projedeki riskleri belirlemeyi, risklerin nasıl yönetileceğini, nasıl önleneceğini veya risklerden nasıl faydalanılabileceği öğrenilir.
Proje ilerlerken, projenin nasıl kontrol edileceği, planlanan ve gerçekleşenlerin nasıl takip edileceği, projenin kalite gereksinimlerinin karşılanıp karşılamadığının nasıl kontrol edileceği öğrenilir.
Projenin nasıl dokümante edileceğini, projeden çıkarılan derslerin sonraki projelere nasıl aktarılacağını ve nasıl kullanılacağı öğrenilir.
Son olarak da eğitimin parçası olan MS Project ile, projedeki kapsam, zaman, maliyet ve kaynak yönetimlerinin bir arada nasıl kontrol ve takip edileceği öğrenilir. Proje ile ilgili raporlar hazırlanabilir.
Eğitim Süresi: 40 Saat

Proje Yönetimi Eğitimi İçeriğiPROJE YÖNETİMİ

• Proje Yönetimine Giriş
• Proje ve Operasyon
• Proje Yönetimi nedir?
• Alt Proje, Program, Portföy nedir?
• Proje Yönetimi Süreçleri
• Başlangıç Süreçleri
• Planlama Süreçleri
• Yürütme Süreçleri
• İzleme ve Kontrol Süreçleri
• Kapanış Süreçleriimages
• Proje Yönetimi Bilgi Alanları
• Entegrasyon Yönetimi