Eğitimin Hedefi Nedir ?

IBCG Stratejik Danışmanlık HizmetleriEğitim, sektöre, tüketiciye, pazarlamanın unsurlarına (ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma) ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerine stratejik bakabilmeyi, ve şirketleri pazarlama konularında daha donanımlı hale getirmeyi hedefliyor.
Eğitim Süresi: 5 hafta

Eğitim İçeriği

1. HAFTA

GÜNCEL PAZARLAMA TANIMINA ve TRENDLERE GENEL BAKIŞIBCG_Mikro Pazarlama Egitimleri_ 7 P
• Pazarlamanın en son kaç P’ si oldu?
• Pazarlamada yeni dönem
• Bir ideali temsil etmek
• Deneyim yaşatmak
• Tüketicinin keyif alacağı içerikler üretmek
• Tüketiciyi işin içine katmak
• Mobil düşünmek

STRATEJİ ve İŞ GELİŞTİRME
• “Ticari başarı” kavramı
• Ticari başarıyı öngörmek – GKD değerlendirme aracıyla stratejik bakışStrateji
• Sektör analizi
o Rekabet
o Tedarikçi
o Alıcı
o İkame
o Yeni giriş

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE İÇGÖRÜSÜ
• Stratejik içgörü kavramı
• Türkiye’den ve dünyadan başarılı içgörü örnekleri
• İçgörü oluşturma araçları
• Uygulama çalışması

2’ NCİ HAFTAYA HAZIRLIK
• Pazarlamada yeni dönem özelliklerini gösteren 2 güncel örnek bulmak
• Güncel bir kampanyanın ardındaki içgörüyü tahmin etmek

PROJE HAZIRLIĞI
• İlgi duyduğu / geçmek istediği sektör için ilk gün öğrendiklerini bireysel ya da grup arkadaşlarıyla uygulayarak, sorularını eğitmene iletmek

PROGRAM DİREKTÖRÜ TARAFINDAN OKUMA ÖNERİLERİ VERİLECEKTİR.

2. HAFTA

SEGMENTASYON Segmentasyon 
• Segmentasyon nedir?
• Neden segmentasyon yapılır?
• Geleneksel ve güncel segmentasyon yöntemleri
• Eğitimcinin kendi iş hayatından gerçek bir segmentasyon örneği
• Segmentasyon ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

KONUMLANDIRMA
• Konumlandırma kavramı
• Konumlandırma stratejileri
• Türkiye’den ve dünyadan başarılı örnekler
• Uygulama çalışmasıMARKET ANALİZ

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI
• Araştırma nasıl kullanılır?
• Stratejik planlamada araştırmanın yeri nedir?
• Amaçlarına ve kullanım alanlarına göre araştırma türleri ve süreçleri

3’ ÜNCÜ HAFTAYA HAZIRLIK
• Sektörden 2-3 markanın web sitesinin incelemek ve hedef kitle farklılığının iletişime nasıl yansıdığını anlamak
• 2 marka seçip, konumlandırmasını incelemek

PROGRAM DİREKTÖRÜ TARAFINDAN OKUMA ÖNERİLERİ VERİLECEKTİR.

3. HAFTA

ÜRÜN GELİŞTİRME
• Yeni ürün tanımı
• Ürün geliştirmeye nasıl başlamalı
• İçgörülerden fikir yaratma
• Fikirleri eleme ve konsept geliştirmeye geçişYeni Ürün Geliştirme.......
• KJ analizi
• Değer zinciri analizi
• Temel konsept unsurları
• Farklılaştırma – kano analizi
• Uygulama çalışması

FİYATLANDIRMA
• Fiyatlandırmayı etkileyen faktörler
• Fiyatlandırma yöntemleri
• Değer bazlı fiyatlandırma yöntemi
• Değer bazlı fiyatlandırma uygulama çalışması

4. HAFTAdijital-pazarlama-iletisiminde-yenitrendler

DİJİTAL PAZARLAMA
• Dijital Pazarlama Nedir
• Dijital Pazarlama Kanalları
• Sektörden 2-3 markanın web sitesini ve sosyal medya hesaplarını incelemek ve dijital pazarlama alanında yaptıkları çalışmaları incelemek.

5’İNCİ HAFTAYA HAZIRLIK
• Son 6 ay içinde lansmanı yapılmış bir ürünü değerlendirmek

5. HAFTA

DAĞITIM
• Dağıtım stratejileri
• Kanal seçimi
• Fiyat şelalesi

TUTUNDURMA
• Bütünleşik marka iletişimi kavramı
• İletişim planının temeli
• Satış – tutundurma çalışmaları ilişkisi
• Satış hunisi

ÜRÜN KAR-ZARAR TABLOSU
• 4P’ nin birbirleriyle ilişkisi ve finansal sonuçlara etkisi
• Ürünün kar-zarar tablosunu yorumlayabilmek, önlem almak

İŞ PLANI

• İş planının ana başlıkları

   İş Geliştirme