stratejik planlama 1

 • Eğitimin Amacı : Stratejik yönetim bir organizasyonda geleceğe yönelik kararlar alınmasında kullanılan bir yönetim tekniğidir. Bir diğer deyişle, işletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü ve dolayısı ile ortalama kâr üzerinde getiri sağlayabilmek amacıyla, eldeki üretim kaynaklarını (doğal kaynaklar, insan kaynakları, sermaye, altyapı, hammadde vb.) etkili ve verimli olarak kullanmasıdır.
 • Kimler Katılmalı ? : İşletme sahipleri, üst ve orta kademe yöneticiler, yönetici adayları, pazarlama yöneticileri, takım liderleri, satış ekibi, müşteri hizmetleri, finans ve muhasebe yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri, halkla ilişkiler yöneticileri, satış ve pazarlama yöneticileri.
 • İçerik :
 • Stratejik Planlama Nedir?
 • Liderlik ve Stratejik düşünmek
 • Takım odaklılık, Sonuç odaklılık
 • Planlama, organizasyon ve Performans yönetimi
 • Çevre Analizi Nasıl yapılır?
 • Rakip ve Pazar Analizleri Nasıl Yapılır?
 • SWOT Analizi Nedir? Ne İşe Yarar?
 • SWOT Analizi Nasıl Yapılır? Ne Yararlar Sağlar?
 • SWOT Analizi Ne Gibi Riskler Taşır?
 • Vizyon ve Misyona Dayanan Stratejinin Oluşturulması
 • Kişisel yaşamda ve İşletmelerde SWOT Analizi uygulamaları
 • SWOT Analizi ve Stratejik Planlama adımları
 • Stratejik hedeflerin konulması
 • Ortak aklın harekete geçirilmesi
 • Strateji Oluşturma ve Eylem Planları
 • Reaktif ve Pro-aktif Yaklaşımlar
 • Pro-aktif düşünme sisteminin yerleşmesi
 • RAISE (Sorumluluk,Yetki,Bilgilendirme,Destek,Yürütme) Formu