iş geliştirme   Tanım: Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Süreç Yönetimi, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının temel taşlarından birisidir.
Bu amaçla, süreçlerin analizi, tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi (ilişkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi) için katılımcıları bilgilendirmek.

Eğitim Süresi: 14 Saat

İçerik:
• İş Hayatımızda Ne Yapıyoruz? Niçin Yapıyoruz?
• Müşteri-Kuruluş İlişkileri
• Fonksiyon Ve Bölümler Arasında Yaşanan Problemler
• Çözüm Aracı Olarak “Süreç Yönetimi”
• Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli ve ISO 9000:2008’in Süreçlere Bakış AçısıSATRANÇ
• Süreçlerin Belirlenmesi
• İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
• Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)WF6
• Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
• Süreçlerin İlişkilendirilmesi
• Süreç Hiyerarşisi
• Süreç Haritalarının Çizilmesi
• Süreç Yöneticilerinin Atanması ve Katılımcılar
• Süreç Girdi, Çıktı ve Sorumlularının Belirlenmesi
• Kritik Süreçlerin Belirlenmesi
• Süreç İzlenmesi, Ölçülmesi, Metotları ve Analizleri
• Mevcut Süreçlerin İyileştirilmesi
• Uygulama Çalışmaları