Yoneticiler icin finansAMAÇ

1.  Genel ekonomik değerlendirmeler

 • Reel – Nominal faiz
 • Serbest Piyasa Ekonomisi – Kapitalizm
 • Enflasyon- Deflasyon
 • Devlet- Banka ilişkisi
 • Cari işlemler dengesi-Dış ticaret dengesi
 • Devalüasyon
 • Sabit kur – değişken kur
 • Likidite
 • Makroekonomi – mikroekonomi

2.  Güncel ekonomik ve finansal terimler
3.  Finans kavramı
4.  Finansın İşletmelerdeki Yeri ve Önemi
5.  Geleneksel ve modern finansal yönetim anlayışı
6.  Muhasebenin gelişimiMuhasebenin bölümleri
7.  Mali Tablolar

 • Bilanço
 • Varlıklar
 • Dönen VarlıklarFinansci Olmayanlar icin finans egitimi
 • Duran Varlıklar
 • Borçlar
 • Özsermaye…
 • Gelir Tablosu
 • Gelirler
 • Giderler
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Nakit akım tablosu

8.  Mali tabloların birbirleriyle ilişkileri

 • Gelir Tablosu
 • Özkaynaklar Değişim Tablosu
 • Bilanço

9.   Finansın fonksiyonları
10. Finansal analiz

 • Neden ve nasıl finansal performans ölçümü
 • Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay analiz )
 • Yüzde yöntemi ile analiz (Dikey analiz)
 • Eğitim yüzdeleri yöntemi ile analiz (Trend analizi)
 • Oran (Rasyo) analizi

11. Karlılık
12. Likidite
13. Varlık kullanımı etkinliği oranları
14. Finansal kaldıraç (borçlanma) oranları
15. Pazar değeri ve oranları
16. Finansal Planlama ve Denetim

 • Finansal planlama yöntemlerifinancial-analytics 1
 • Finansal planlama aşamaları

17. Bütçe ve Bütçe yönetimi

 • Bütçe denetimi

18. Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard (kısaca)
19. Fonların Sağlanması
20. Fonların Yatırımı
21. Enflasyonun finansal kararlara etkisi