Projelerinizi Biz Yönetelim

 • PMI Logo Color w-Trade and Name10-2006PMI (Project Management Institute ) Tabanlı Metodoloji  
  – Proje kapsamının oluşturulması
  – Bütçe, zaman ve iş gücü planlamasının yapılması
  – Risklerin belirlenmesi, aksiyonların planlanması ve takip edilmesi,pm2triangle
  – Kalite planının oluşturulması ve belirlenen kalite standartlarına uyumunun kontrol edilmesi
  – Projenin finansal bütçesi ile birlikte satınalma ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi
  – Proje performansınının izlenmesi, kontrol edilmesive ilgili paydaşlara raporlanmasıpro01
  – Projelerin şirket içi ve dışı koordinasyonunu sağlanması
  – Belirlenen iş geliştirme alanlarınının projelerini n ve fizibilitelerinin hazırlanması.
  – Proje organizasyonunun oluşturulması ve proje takımının yönetilmesi.
  – İç ve dış paydaşlarla iletişimin planlanması ve ilişkilerin yönetilmesi.

 

 • proje_yonetimi