Başdanışmanımız Özgür Yanılmaz’ın Kariyer Derginin Eylül 2016 sayısında “Kurumsal Dönüşüm” konulu dosya çalışması için vermiş olduğu makale.

kariyer-dergi-makale_3

Kariyer Dergi Link: http://www.dijimecmua.com/flash/index.php?id=12834

Orjinal Metin:

KARİYER DERGİ RÖPORTAJ

1- Bir şirketin kurumsal dönüşümü gerçekleştirebilmesi için neler gerekiyor?

Kurumsallık, en basit tanımı ile bir şirketin kısa dönem ve uzun dönem tüm faaliyetlerinin belirli bir plan dahilinde gerçekleşmesi ve organizasyonda bu planın uygulama alanının kurallarının önceden konulmuş olması ve planı uygulayan herkesin görev ve sorumluluklarının net bir şekilde önceden belirlenmiş olması demektir. Bu tanımla beraber, Kurumsal dönüşüm firmanın stratejik diğer hedeflerinden ayrı düşünülmemelidir. Kurumsal dönüşüm şirketin ana stratejik amaçlarından biri olmalı ve firma stratejisini nasıl desteklediği net bir şekilde tanımlanmalıdır.
Şirketin vizyonu basit ve anlaşılır olacak şekilde yeniden belirlenmeli ve hiyerarşi piramidinin en üstünde kalacak şekilde aşağıya doğru kırılmalıdır.
Kısaca özetlemek gerekirse; öncelikle stratejik amaçlar, sonra stratejik hedefler, aksiyonlar, başarı kriterleri belirlenmeli ve tüm bu kırılımı destekleyecek iş süreçlerin tasarımı yapılmalıdır.
Kurumsal dönüşümün operasyonel kısmı aslında tam da burada başlıyor. KPI setleri oluşturulurken ve mevcut durum ölçülürken söz konusu KPI’ların başarılması için hangi süreçlerin iyileştirilmesi gerektiği, hangi süreçlerin yeniden oluşturulması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
Son olarak; Kurumsal Dönüşüm Projesinin proje adımları ve çıktıları net olarak belirlenmeli ve şirketin en tepesindeki yönetim kurulu ile en altındaki çalışana kadar herkes, neyi niçin yaptığını bilmelidir.

2- Bir şirket büyüme yolundaysa neden kurumsallaşmalı? Kurumsal dönüşümün bir şirkete getirisi nedir?

Sürdürülebilir bir büyüme için kurumsallaşma gerekir. Ülkemizde, aile şirketlerine baktığımızda 3. Kuşağa geçen çok fazla şirket göremezsiniz. Üçüncü kuşakta devam eden şirketlerin tamamı kurumsallaşma sürecini başarı ile tamamlamış şirketlerdir.

Ancak, kurumsallık her durumda ve her zaman olması gereken bir kavram değildir. Bu yüzden firmanın kendisine soracağı soru şu olmalıdır: “Kurumsallaşmalımıyım” veya “Ne kadar Kurumsallaşmalıyım”. Bu iki sorunun cevabı kurumsal dönüşüm projelerinin başarısında önemli yer edinen en temel faktörlerdir. Örnek vermek gerekirse; 10 – 15 çalışanı olan orta düzey bir küçük bir üretim firmasının kurumsal olmak gibi bir hedefi olmamalıdır. Firmanın sahibi aynı zamanda işin birebir operasyon tarafındadır ve çalışanları ile, müşterileri ile, tedarikçileri ile kurduğu başarılı iletişim ve hızlı karar almayı gerektiren konularda geliştirdiği süreçler metodolojisi ile başarılı olmuştur. Kurumsallaşmak bu firma için anlamlı değildir. Ancak firmanın müşteri sayısı, tedarikçi sayısı, çalışan sayısı ve cirosu arttıkça aynı karlılık seviyesini ve hatta mevcudiyetini sürdürebilmesi için kurumsal bir dönüşüme girmesi kaçınılmaz durum olacaktır.

3- Kurumsal dönüşümü sağlamak için şirketlerin İK departmanlarının nelere dikkat etmesi gerekiyor? Kurumsal bir şirket olabilmek için İK’nın dönüşümü nerede başlatması gerekiyor?

IK bu sürece öncelikle sermayedarlardan başlamalı. Sermayedar menfaatleri ile kurum menfaatleri birbirinden net bir şekilde ayrılmalıdır. Bunun için; iş süreçlerinden, yönetim ve organizasyona, ortaklık yapısından, aile bireylerinin birbirleriyle olan iş ilişkilerine, hisse ve mal yönetimi ve devirlerine kadar pek çok ilişkileri düzenleyen bir aile anayasası oluşturulmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir