EĞİTİMİN AMACI

KAM 1Şirketin gelecek ve şimdiki cirolarının kaynağı olan Büyük müşterilerle doğru ilişkilerin kurulması ve yönetilmesini sağlamak. Büyük müşterilerin karlı ve sürekli olmasını sağlayacak önlemleri almak üzere yeni iş alışkanlıkları öğrenmek ve geliştirmek.

EĞİTİM YÖNTEMİ

İnteraktif bir yöntem uygulanacak ve yapılacak olan video çekimleri ile katılımcılar kendi davranışlarını ve arkadaşlarının davranışlarını görme ve irdeleme olanağı bulacaklar.

İÇERİK

1. Büyük Müşteri ne demektir?

2. Büyük Müşteriler hangi kriterlere göre tespit edilir?

3. Müşteri bilgileri derleme ve değerlendirme( analiz çalışması)KAM 2

4. Büyük Müşteriler için hedef koyma

5. Kendimizi ve rakiplerimizi değerlendirme

6. Büyük Müşterilerle ilişki kurma ve bu ilişkiyi yönetm

7. Büyük müşteri içindeki karar mekanizması ve bunu etkileme

8. Stratejik gelişim planı hazırlama

KAM 3