AMAÇ
Müşteri, satış işleminin her durumunda, ürün ve hizmetlerinize bedel ödeyen, kurumunuzun devamlılığını sağlayan temeldir.

Müşterileriniz ile ilişki başlattığınız süreçten, satış sonrası hizmetler sürecinde kurduğunuz iletişime kadar amaç hep aynıdır. Yapılandırılmış bir müşteri ilişkisi size; uzun süreli karlı müşteriler, onlar gibi uzun süreli ve karlı yeni müşteriler, aynı müşteriye birden fazla satış yapma imkanı (çapraz satış) ve gelişmesi gereken yönleriniz için geri bildirimi bedavaya veren müşteriler kazandırır.

EĞİTİM YÖNTEMİ
Eğitim sürecinde güncel uygulamalar ile birlikte gerekli olan yapısal düzenlemelerin de öğreti konusu yapılacağı bir program izlenerek, katılımcıların vaka çalışmaları ve rol play uygulamaları ile öğrenim kalitelerinin arttırılması sağlanacaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
1.Güncel ekonomi ve son yıllardaki satış gelişmeleri
2.Pazarlamaya giriş ve satış
3.Satış ve Pazarlama kavramı
4.Pazarlama ve satış farkı
5.Pazarlama araştırması ve önemi, satışa dönen değerler, Pazarlama karması
6.Ürün / hizmet/Fiyat
7.Dağıtım
8.Tutundurma (Reklam, satış promosyonları, halkla ilişkiler ve tanıtım, kişisel satış)
9.Segmentasyon, Konumlandırma
10.Marka yönetimi ve marka tanımlanması
11.Tüketici davranışları
10.Tüketici algısı ve nöropazarlama
11.Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
12.Yüz yüze iletişim
13.Doğrudan satış ve satış elemanları
14.Satış Kavramı, Satış Çeşitleri, Satış İletişimi
15.Satışta Beden Dili
16.Birey ve Kurum Olarak İletişim Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
17.İletişim Kururken Yapılması Gereken Davranışlar ve Yapılan Hatalar
18.Profesyonel Görünüm, İlk İzlenim
19.Satışta Sorumluluklar, Satış Aşamaları
20.Ürün ve Hizmet, Şirket ve Ürün
21.Rekabet Yönetimi, Rakip Ürün – Üretici
22.Fayda Teorisi