AMAÇ

Satış danışmanlarının (satış temsilcisi veya satış mühendisleri) hedeflerine ulaşmalarını sağlamak üzere kalıcı davranış değişiklikleri edinmeleri ve kazanmış oldukları bilgi ve becerileri hayata geçirmeleri.

EĞİTİM YÖNTEMİ

İnteraktif bir yöntem uygulanacak ve yapılacak olan video çekimleri ile katılımcılar kendi davranışlarını ve arkadaşlarının davranışlarını görme ve irdeleme olanağı bulacaklar.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.  Müşteri kimdir? Siz hangi ihtiyacı karşılıyorsunuz?
2.  Müşteri ne bekler
3.  Satışın aşamaları, randevu, Müşteri ziyareti, ihtiyaç tespiti, çözüm sunma.
4.  Özellik nedir / Fayda nedir?
5.  Fiyatı anlatma
6.  İtirazlarla başaçıkma
7.  Satışı sonlandırma
8.  Başarılı satış için öneriler
9.  Satış danışmanın günlüğü; Kendini yönetme
10. Misyon ve değerleriniz
11. Satışta Hedeflerin önemi, hedef koyma ve eylem planı yapma
12. Yaratıcı Fikir bulma; yeni müşteri edinme yolları
13. Vakaların derlenmesi paylaşılması
14. Satış görüşmesi senaryo yazılması ve video çekimleri
15. Çekilen videoların izlenmesi grup içinde değerlendirilmesi bir eylem planı yazarlar.
16. İdeal satış danışmanının hangi beceri ve özellikleri olmalıdır?
17. Katılımcılar bireysel olarak kendilerini değerlendirirler ve kendilerine bir eylem planı yazarlar.